Bloom

SHIRLEY DUPON

Welkom in mijn praktijk

 

*TOELICHTING: AANGEKONDIGDE TERUGBETALING VAN PSYCHOLOGEN

Beste patiënt,

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, onze beroepsvereniging, vraagt ons om volgende verduidelijking aan u door te geven.
In de media vernam u recent dat "iedereen binnenkort voor 11 euro naar de klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog zou kunnen gaan". 
Iedereen slaat op het feit dat er geen beperkingen zijn qua hulpvraag of leeftijd.
Wel is het zo dat het voorziene budget niet zal toelaten om alle klinisch psychologen en orthopedagogen al meteen te laten starten in dit nieuwe systeem. Het nieuwe systeem zal stapsgewijs uitgerold worden.
Binnen de praktijk is het dus nog even afwachten hoe dit zal verlopen en wat de gevolgen zullen zijn voor uw eigen begeleiding. 
Voorlopig verandert er dus niets en wij informeren u van zodra dit wel het geval is.
Met dit bericht wensen wij u op een zo correct mogelijke manier te informeren.

 

*TIJDELIJK AFWEZIG

Momenteel ben ik tijdelijk afwezig wegens in zwangerschapsverlof.

Afspraken zijn terug mogelijk vanaf eind mei 2021. Deze kunnen telefonisch ingepland worden vanaf 10 mei 2021.

Bij dringende vragen gelieve contact te nemen met jouw behandelende (huis)arts.

Met dank en tot gauw,

Shirley

 

*UPDATE: COVID-19 MAATREGELEN

Gesprekken kunnen opnieuw doorgaan in De Koepel. Wij vragen om rekening te houden met volgende afspraken:

  • Indien je mogelijke COVID19 symptomen vertoont (verkoudheid, hoest, koorts of recente smaakstoornis), zelf ziek bent, een zieke partner of zieke kinderen in huis hebt of in aanraking gekomen bent met een zieke, dan kan je niet in de gewone wachtzaal komen. Neem telefonisch contact, we bekijken samen wat er, volgens de laatste richtlijnen, moet gebeuren. 

  • We willen de wachtzaal zo leeg mogelijk houden, kom bij voorkeur alleen en stipt (niet te vroeg) op de afspraak. Wacht eventueel even buiten of in de auto als er al een aantal mensen in de wachtzaal zitten.

  • In de wachtzaal staat ontsmettende handgel: gelieve handen te ontsmetten wanneer je binnenkomt

  • Bedek neus en mond: draag een mondmasker (of sjaal, ...)

  • Respecteer minstens 1,5m afstand

  • De betaling doe je liefst elektronisch via mobiel bankieren (Bancontactapp, Payconiq, ...)

  • Indien je dit verkiest, kunnen sessies ook nog steeds online via videobellen doorgaan (https://whereby.com/praktijkruimte) of telefonisch (dan bel ik jou op).

Op deze wijze wil ik graag samen met de collega's van De Koepel onze zorg voor jou verderzetten.

Indien je nog vragen hebt kan je mij bereiken op 0499 22 04 43 of op shirley_dupon@hotmail.com

Alvast bedankt voor de medewerking,

Shirley

 
foto website.jpg

OVER MIJ

KLINISCH PSYCHOLOOG

Master in de klinische psychologie (universiteit Gent, 2008-2013)
Erkend klinisch psychologe (FOD Volksgezondheid - wettelijk verplicht werkvisum klin. psychologie)
Geregistreerd bij de Psychologencommissie (erk.nr. 902113792- deontologische code)

SPECIALISATIE PSYCHOTHERAPIE

Bijkomende opleiding in Acceptance and Commitment Therapy (2013)
Erkend psychotherapeut met specialisatie in de Gedragstherapie (universiteit Gent, 2015-2019)
Diverse meerdaagse opleidingen, studiedagen en workshops

ERVARING

Werkzaam in het CGG Noord-West-Vlaanderen Brugge 
Zelfstandige praktijk te Oostkamp
Eerdere ervaringen als klinisch psychologe en coördinator in revalidatiecentrum en pijncentrum ziekenhuis
Ruime ervaring in samenwerking met huisartsen en psychiaters

 
Bloom

OVER THERAPIE

Weten dat je ergens terechtkunt met je verhaal kan veel deugd doen.
Een plek waar iemand naar je luistert, mee helpt denken en je bewust maakt van je sterktes.

Het is essentieel om in gedachten te houden dat therapie geen magische pil of een snelle oplossing is: therapie is een genezingsproces dat deelname en investering van zowel de patiënt als de verzorger vereist. Maar uiteindelijk kan het maken van veranderingen in negatief gedrag en het leren omgaan met gevoelens van verdriet, angst en pijn het leven ten goede veranderen.

EXPERTISE

angst- en dwangstoornissen, paniekstoornissen, hyperventilatie
problemen sociale vlotheid / assertiviteit

depressie, piekeren

rouw bij verlieservaring: overlijden, gewijzigde gezondheid, scheiding, ...

aanpassingsproblemen: relatie, gezin, studie, werk, pensioen, levensfase, (herhaaldelijk) "vastlopen", ...

lichamelijke gezondheid (CVS, fibromyalgie, tinnitus, fysieke beperking, bariatrische chirurgie...)

burn-out en werkgerelateerde problemen

stress en trauma

 

AANBOD

psychologisch advies, psychotherapie en coaching

doelgroep (jong)volwassenen
individueel en relaties

Speech-Therapist

PSYCHOLOGISCH ADVIES

Twijfel je of een psycholoog jou kan helpen bij je moeilijkheden? Heb je vragen over wat psychologische begeleiding inhoudt? Heb je reeds een zicht op jouw moeilijkheden maar is het nog onduidelijk op welke manier je hierbij geholpen kan worden? Ik kan samen met jou op zoek gaan naar welke behandeling het best bij jou past. Hierbij kunnen we om te beginnen aan vraagverduidelijking doen, waarna er een hulpvraag geformuleerd kan worden. Indien nodig kunnen hierbij gestandaardiseerde vragenlijsten worden afgenomen.

Woman & Doctor

PSYCHOTHERAPIE

Mogelijks ben je verwezen door de huisarts of psychiater omwille van matige of ernstige psychische problemen.
Psychotherapie richt zich voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem. Tijdens de behandeling wordt samen onderzocht hoe bepaald gedrag is ontstaan, hoe het in stand blijft en hoe het veranderd kan worden.

Distanced Couple

COACHING

Hierbij wordt ondersteuning geboden in globale levenssituaties door het verbeteren van prestaties en het creëren van wenselijke situaties. Zit je in een verandering en/of wens je te heroriënteren op levensvragen en werk? Hulp nodig op het gebied van werk-privé balans en persoonlijke ontwikkeling? De nadruk ligt op het creëren van psychologische flexibiliteit en stressbestendigheid waarbij je beter kunt omgaan met verrassingen en ingrijpende veranderingen in jouw leven.

 
Bloom

PRAKTISCH

AANMELDEN

Je kan bij mij terecht op eigen initiatief of na doorverwijzing van je huisarts, psychiater.

Een afspraak kan telefonisch of via mail vastgelegd worden.

WERKWIJZE EN TARIEF

Sessies gebeuren steeds op afspraak.
Het gesprek kan doorgaan in de praktijk, telefonisch (dan bel ik jou op) of via een beveiligde online sessie.

Een individuele sessie duurt ca. vijftig minuten en kost 55 euro. 
Betaling gebeurt contant op het einde van de sessie of via overschrijving via de Bancontact/Payconiq App op je smartphone.

Indien gedurende het behandelproces een niet-voorziene telefonische interventie noodzakelijk is, kan dit worden aangerekend aan het gebruikelijke tarief.​


ANNULATIE

Je kan een gemaakte afspraak annuleren of verplaatsen. Doe dit wel ten minste 24u op voorhand.

Bij laattijdig (< 24 uur) annuleren van een gemaakte afspraak kan een vergoeding worden aangerekend.

Consultaties die niet werden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.
Verwittigen kan enkel telefonisch.

TERUGBETALING

Bepaalde mutualiteiten of hospitalisatieverzekeringen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling.
Voor vragen omtrent terugbetaling wordt geadviseerd contact op te nemen met je ziekenfonds.

PRIVACY

Mailverkeer en notities (schriftelijk of digitaal) kunnen, samen met jouw contactgegevens, bijgehouden worden. Indien je mij contacteert, stem je hier automatisch in toe. Je hebt het recht toegang te vragen tot jouw gegevens. Met alles wat in het gesprek aan bod komt, wordt vertrouwelijk omgegaan, ik ben gebonden aan het beroepsgeheim. Indien aangewezen en enkel in samenspraak met jou, kan er contact opgenomen worden of samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, diensten of personen.

 

CONTACT

Heb je vragen of wil je weten wat ik voor jou kan doen?

Bel of mail me dan gerust.

Je kan altijd geheel vrijblijvend contact
met mij opnemen.

Kanunnik Duboisplein 4
8020 Oostkamp

T: 0499/220443

Bloom